חמישים יחידות בורבונה אדום

חמישים יחידות בורבונה אדום