מבצע נובמבר מכונת פיליפס

מבצע נובמבר מכונת פיליפס