100 לוואצה בלו טיירה

8000070026704

100 לוואצה בלו טיירה