100 קפסולות לוואצה בלו טיירה

100 קפסולות לוואצה בלו טיירה